Je samozrejmé, viete že z nerezu ale vedeli ste čo je vlastne nerez používaná v potravinovom priemysle?

Tu vám vysvetlíme aký je nerez materiál a ako ho rozdelujeme, prikladám aj zopár fotiek ako vyzerá nerezové plato pred spracovaním. Nuž je to kus plechu potiahnutého fóliou z neho vieme vyrobiť bary, kuchyne, výdajne jedál bufety…

NEREZ – je korózii odolná (nehrdzavejúca) oceľ je druh ocele, ktorej hlavnou požadovanou vlastnosťou je odolnosť voči korózii. Jedná sa o zliatinu chrómu, niklu a železa, ktoré má obsah 10,5 -30 %  a množstvo ďalších austenitotvorných prvkov, napr. uhlík, mangán, dusík, meď.
Členenie korózii odolných ocelí:

Je mnoho typov nerezových ocelí, ktoré sa líšia odolnosťou voči korózii spôsobenej určitým činiteľom. Podľa chemického zloženia rozdeľujeme korózii odolné ocele na feritické, martenzitické, austenitické, a austeniticko-feritické.

Feritické

Tieto ocele sú magnetické a dostatočne ťažné. Vyšší obsah chrómu zvyšuje ich korozívnu odolnosť, ktorá je v oxidačných prostrediach vyššia než u martenzitických ocelí. Uplatnenie je v chemickom priemysle, v prostredí kyseliny dusičnej, v doprave, vzduchotechnike, architektúre. Nevhodné sú v zváraných konštrukciách.

Martenzitické
Korozívna odolnosť je nízka a so stúpajúcou teplotou ich odolnosť klesá. Odolnosť proti atmosférickej korózii je dostatočná len vo veľmi čistom ovzduší.

Austenitické
Majú zo všetkých základných tried najvyššiu korozívnu odolnosť, ktorú možno zvyšovať pridaním molybdénu a medi. Významnou vlastnosťou je ťažnosť a húževnatosť.

Austeniticko-feritické (duplexné)
Sú odvodené od klasických austenitických ocelí zvýšeným obsahu chrómu a znížením obsahu niklu. Ocele potom majú niektoré špeciálne vlastnosti. Zváranie je náročnejšie.

Mechanické vlastnosti a značka ocele:

EN 10088 podľa AISI Medza sklzu – Re min. / max. Medza pevnosti – Rm min. / max. Ťažnosť – A80 min. %
1.4301 304 230 – 260 540 – 750 45
1.4307 304L 220 – 250 520 – 700 45
1.4401 316 240 – 270 530 – 680 40
1.4436 316 240 – 270 550 – 700 40
1.4404 316L 240 – 270 530 – 680 40
1.4435 316L 240 – 270 550 – 700 40
1.4571 316Ti 240 – 270 540 – 690 40
1.4541 321 220 – 250 520 – 720 40
1.4016 430 260 – 280 450 – 600 20

Akosť povrchu:

EN DIN AISI Vzhľad ČSN
1D a 1 xx xxx.2 kovovo čistý
2B IIIc 2B xx xxx.4 matne lesklý
2R IIId BA xx xxx.5 zrkadlovo lesklý
2G IV K 240 brúsený
2J V SB kartáčovaný